4 mục tiêu tài chính quan trọng cho năm mới 2024
10/01/2024

4 mục tiêu tài chính quan trọng cho năm mới 2024

4 mục tiêu tài chính quan trọng cho năm mới 2024

Tăng cường tích lũy, quản lý chi tiêu, giải quyết nợ nần và xem xét lại danh mục đầu tư chính là những mục tiêu tài chính cần phải nỗ lực thực hiện trong năm mới.

Năm mới, mục tiêu tài chính mới. Theo nghiên cứu gần đây của công ty tư vấn đầu tư Fidelity, ba biện pháp tài chính ưu tiên của người Mỹ là tăng cường tích lũy, giải quyết nợ nần và hạn chế chi tiêu. Triển vọng tài chính theo khảo sát này trong năm mới cũng rất lạc quan, có 2/3 người tin rằng họ sẽ có tình hình tài chính khả quan hơn vào năm 2024.

Không chỉ người Mỹ, theo CNBC, mỗi cá nhân cũng nên tham khảo bốn mục tiêu tài chính then chốt sau đây cho năm mới và quyết tâm để thực hiện nó.

1. Đạt đỉnh sự tiết kiệm