Đầu tư lãi bao nhiêu được xem là thành công?
18/01/2024

Đầu tư lãi bao nhiêu được xem là thành công?

Đầu tư lãi bao nhiêu được xem là thành công?

Đầu tư thành công không chỉ phụ thuộc vào số lợi nhuận cụ thể mà bạn nhận được, mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.

Các yếu tố đó là gì? Làm sao để đánh giá mức độ thành công khi đầu tư? Tham khảo ngay bài viết sau đây của Tạp Chí Trading.

Những tiêu chí để đánh giá sự thành công khi đầu tư

Sự thành công khi đầu tư không thể đo lường chỉ bằng số lợi nhuận. Nó là sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm mục tiêu đầu tư, tỷ suất sinh lợi, quản lý rủi ro, thời gian và mục tiêu cá nhân. Một số yếu tố quan trọng để đánh giá sự thành công của một khoản đầu tư bao gồm:

1. Mục tiêu đầu tư

Mỗi người có mục tiêu đầu tư riêng, có thể là tăng lợi nhuận, bảo vệ vốn, tạo dòng thu nhập thụ động hoặc xây dựng tài sản dài hạn. Đầu tư được coi là thành công khi nó đạt được mục tiêu đầu tư của bạn. Một số người coi việc bảo toàn vốn là thành công, trong khi người khác có mục tiêu sinh lợi nhuận cao hơn.

Ví dụ, với một người đầu tư chỉ cần không lỗ và hoàn vốn đã được xem là có lời. Tuy nhiên, với người khác, lợi nhuận ít nhất 10% mới được coi là có lời. Cả hai quan điểm này đều có thể đúng tùy thuộc vào mục tiêu và kỳ vọng cá nhân của từng người.

2. Tỷ suất sinh lời

Một tiêu chí khác là tỷ suất sinh lời. Đầu tư được coi là thành công nếu lợi nhuận từ đầu tư vượt qua tỷ suất sinh lời trung bình của thị trường hoặc so với các lựa chọn đầu tư khác có nguy cơ tương tự.

Ví dụ trong thị trường chứng khoán Mỹ, tỷ suất sinh lời trung bình của chỉ số S&P 500 khoảng 10% mỗi năm. Nhà đầu tư nếu có mức sinh lời cao hơn tỷ suất này thì có thể coi là thành công.
3. Mức độ rủi ro

Thành công của một đầu tư cũng phụ thuộc vào khả năng quản lý rủi ro. Một nhà đầu tư có thể sinh lợi nhuận cao, nhưng nếu rủi ro không được quản lý tốt cũng có thể mất hết. Đánh giá thành công đầu tư cũng liên quan đến việc đảm bảo lợi nhuận và kiểm soát rủi ro một cách hợp lý.

4. Thời gian đầu tư

Thành công khi đầu tư cũng phụ thuộc vào thời gian mà bạn tham gia đầu tư. Một khoản đầu tư có thể không có lợi nhuận lớn ngay lập tức, nhưng sau một thời gian dài, nó có thể mang lại lợi nhuận đáng kể. Do đó, đánh giá thành công của một khoản đầu tư cần xem xét thời gian bạn đã đầu tư và kết quả đã đạt được trong thời gian đó.

Ví dụ khi đầu tư chứng khoán, nếu đạt mức lợi nhuận 10% trong một thời gian ngắn như 1 tháng thì  có thể coi đây là một lợi nhuận tốt. Tuy nhiên, nếu lợi nhuận đó được đạt được trong một khoảng thời gian dài, chẳng hạn trong vòng một năm, nó có thể không được coi là lợi nhuận lớn.